Arbeid i høyden med risiko for fallulykke?

Utfører deres bedrift arbeid i høyden med risiko
for fall til lavere nivå?

Er regelverket fra myndighetene ved denne type arbeid innfridd?

Vi kan bidra til å forenkle prosessene innenfor dette ved hjelp av verktøyene JOBSAFE og ECOSAFE.
Vi er leverandør av både fallsikringsutstyr og tjenester som lovpålagt kontroll og kurs/opplæring i
bruk av fallsikringsutstyr.

For ytterligere informasjon, gjennomgang av behov eller tilbud på fallsikringsutstyr
ta kontakt med produktsjef Trym Sveberg på trym@eiva-safex.no eller 928 06 121

SAH – Sikkert Arbeid i Høyden
•     SJA
•     Kundetilpasset opplæring/kurs
•     12 måneders kontroll
•     Redning ved fallulykker
•     Fallsikringsutstyr
•     Dokumentasjon