Bærekraft

Under beskrives hvordan EIVA-SAFEX arbeider med bærekraft frem mot 2030. Innholdet er i tråd med bærekraftstrategien til TESS, og er basert på FNs bærekraftsmål.

SOSIALT

For EIVA-SAFEX betyr dette:

 • God trivsel i selskapet gjenspeiles i lavt sykefravær og god helse
 • 0-visjon når det gjelder skader på ansatte
 • Vi gir ansatte løpende opplæring, kompetanseheving, tilbud om videreutdanning og har ansatt trainee innen forskjellige segmenter
 • Alle ansatte har helseforsikring og tilbud om årlig helsesjekk
 • Vi har lokale tilstelninger som bidrar til trivsel
 • Vi gir bidrag til 9 fadderbarn hos SOS-barnebyer

MILJØ

For EIVA-SAFEX betyr dette:

 • Vi sorterer avfall for å etterlate minst mulig restavfall, stort fokus på å bruke lite plast
 • Vi har returordninger av elektronisk utstyr, tau/trosser og stålkomponenter samt testing i testbenk av brukt utstyr for gjenbruk
 • Vi sponser Safebag til strandrydding
 • Vi skal bli sertifisert iht ISO 14001 i 2024
 • Vi stiller større miljøkrav til våre leverandører og transportører
 • Vi bruker TEAMS-møter fremfor reise der det er mulig
 • Redusere forbruk og unngå overforbruk samt fokus på miljøvennlig arbeidsbekledning
 • Inngå serviceavtaler på utstyr for økt oppetid/levetid
 • Øke andel servicebiler til elektrisk frem mot 2030
 • Vi tilbyr utstyr og løsninger som filtrerer forurensning i luften som gir forbedret inneklima og redusert utslipp til atmosfæren

ØKONOMISK

For EIVA-SAFEX betyr dette:

 • Vi er et landsdekkende selskap med lokal tilknytning som tilbyr våre kunder serviceavtaler slik at man får økt oppetid og lengre levetid på produkter levert av EIVA-SAFEX AS
 • Ved hjelp av levetidsberegning kan man øke holdbarhet på utstyr
 • Døgnservice for økt oppetid på maskiner og utstyr
 • Vi bruker TEAMS-møter fremfor reise der det er mulig
 • Alle ansatte har helseforsikring og tilbud om årlig helsesjekk
 • Fokus på vekst og god inntjening