EIVA-SAFEX utfører testing av kamstål/bergbolter

  • Alle tester gjøres ihht. gjeldende forskrifter og leverandørenes spesifikasjoner
  • Vi benytter hydraulisk utstyr for tunnel- og bergsikring
  • Kan utføre prøvetrekk på opp til 37T/ 700 Bar
  • Vi utfører jobben ihht. sjekkliste/ prosedyre
  • Vi tester kamstål/bergbolter opp til 38 mm

Pris etter avtale

Se brosyre