EIVA-SAFEX utfører testing og godkjenning av løftepunkter i heissjakter

Testing og godkjenning av løftepunkter i heissjakter ihht. gjeldende forskrifter og leverandørenes spesifikasjoner.

  • Alle tester gjøres ihht. gjeldende forskrifter og leverandørenes spesifikasjoner
  • Vi benytter hydraulisk trekkutstyr
  • Vi utfører jobben ihht. sjekkliste/prosedyre
  • Vi monterer kjemisk og mekanisk anker etter produsentens anvisning

Pris etter avtale

Se brosjyre