Gjør mer med din Powermax!

Hypertherm er verdens ledende innen termisk skjæring. EIVA-SAFEX hjelper deg med å utnytte strømkilden du allerede har investert i eller finne en strømkilde som passer det behovet du har. Viktige faktorer er type metall, platetykkelse og hvilken strøm du har tilgjengelig.

Eldre Powermax maskiner med Duramax slangepakke kan enkelt ombygges med adapter for bruk av SYNC slitedeler.

Med langbrenner får du ekstra rekkevidde for krevende jobber.

Hypertherms FlushCut-forbruksdeler er konstruert for å skjære så nært basemetallet som mulig uten å slå hull i eller skade basemetallet.

 

 

 

Du kan også ta direkte kontakt med fagsjef Håvard Furuhaug på 928 06 141