SAFEX® Super Mooring

Langlenket galvanisert kjetting

EIVA-SAFEX AS – SAFEX Super Mooring (SSM)

Ta ansvar for oppdrettsbransjens omdømme;
– gjør ditt anlegg rømningssikkert med SAFEX Super Mooring!

SAFEX Super Mooring er produsert i henhold til NS 9415:2009. Den oppfyller også kravene i informativt tillegg i samme standard

Norsk Standard for havbruk NS 9415:2009 sier at designkriteriene for kjetting (langlenket) skal skje både ut fra krav til styrke og tyngde!

De operative krav ute på anleggene stiller stadig strengere krav til dynamiske egenskaper på grunn av vind, bølgehøyde, strømmer og størrelse på anleggene.

Med SAFEX Super Mooring (SSM) gjør du ditt anlegg enda mer rømningssikkert!
Varenummer
Varetype
MBL (T)
A (mm)
B (mm)
E (mm)
3110 SSM13
SSM
13.5
13
80
22
3110 SSM16
SSM
20.4
16
100
26
3110 SSM19
SSM
28.5
19
100
28
3110 SSM22
SSM
38.2
22
120
32
3110 SSM25
SSM
51.0
25
140
41

 

 

SSM langlenket galvanisert kjetting:

  • Med større seighet, ca. 50 % bedre forlengelse før brudd gir deg langt bedre dynamiske egenskaper
  • Du må opp en dimensjon, men dette gir opp mot 50 % mer tyngde og derved langt bedre dynamiske egenskaper i hele anlegget
  • En kjetting som langt bedre imøtekommer de anbefalingene som står i FORCE rapporten med en øvre grense for hardhet på under 350 HV. Anbefalt grense er en hardhet under 248 HV siden hydrogensprøhet stort sett er begrenset til stål med hardhet over 248 HV
  • En kjetting med lavere øvre grense for karbon som gir mindre følsomhet for hydrogensprøhet
  • Har høyt innhold av aluminium som gir mer finkornet stål og bedre egenskaper mot aldringssprøhet
  • Produktsertifisert ihht NYTEK forskriften
  • Kjettingen er merket med et batchnummer hver 60 cm for bedre sporing