3-ST Tau Superdan® og New Supertec®

Sporbarhet:

Tau og trosser levert av EIVA-SAFEX er Agua Green med rød og blå sporingstråd (SUPERDAN®) og Emerald Green (New SUPERTEC®) med to blå sporingstråder.

Sporbarhetsmerking på produktet i henhold til produktsertifikatet. Vårt bestillingsnummer på taukveilen føres på produktsertifikatet

Montering og bruk:

Tauet kan monteres/spleises i kauser eller knyttes fast i egnede innfestningspunkter. Spleising skal utføres av komponent personell

Det skal minimum benyttes 4 innstikk per tamp. Knuter som benyttes skal være egnet til formålet

Ved bruk av knuter skal materialfaktor økes fra 3 til 5 iht. NS 9415.

Varenr. Beskrivelse
Dim. mm Lengde per kveil MBL Tonn
44022028 3-ST Superdan® Aqua Green 28 220 m 13,7
44022032 3-ST Superdan® Aqua Green 32 220 m 17,0
44022036 3-ST Superdan® Aqua Green 36 220 m 21,0
44022040 3-ST Superdan® Aqua Green 40 220/440 m 26,2
44022048 3-ST Superdan® Aqua Green 48 220/440 m 37,7
44022056 3-ST Superdan® Aqua Green 56 220/440 m 50,9
44044064 3-ST Superdan® Aqua Green 64 440 m 65,5
48022040 3-ST New Supertec® Emerald Green 40 220 m 29,6
48022048 3-ST New Supertec® Emerald Green 48 220 m 42,5
48022056 3-ST New Supertec® Emerald Green 56 220 m 55,4
48022064 3-ST New Supertec® Emerald Green 64 220 m 71,2
44022006 3-ST Superdan® Aqua Green 6 220 m – Spole 660 m 0,68
44022008 3-ST Superdan® Aqua Green 8 220 m – Spole 400 m 1,20
44022010 3-ST Superdan® Aqua Green 10 220 m – Spole 240 m 1,90
44022012 3-ST Superdan® Aqua Green 12 220 m – Spole 150 m 2,75
44002014 3-ST Superdan® Aqua Green/Orange 14 110 m – Spole 112/500 m 3,60
44002016 3-ST Superdan® Aqua Green 16 110 m – Spole 87 m 4,70
44002018 3-ST Superdan® Aqua Green/Blue 18 110/220 m 5,90
44002020 3-ST Superdan® Aqua Green 20 110 m 7,30
44002022 3-ST Superdan® Aqua Green 22 110 m 8,60
44002024 3-ST Superdan® Aqua Green 24 110 m 10,2
44002026 3-ST Superdan® Aqua Green 26 110 m 11,8