Dokumentasjon/kurs

AQUALOG

Vi ønsker at dere som er oppdrettere skal benytte Aqualog som en plattform for dokumentasjon.
Aqualog er et loggføringsverktøy for oppdrettsanlegg og utstyr som har blitt utviklet og benyttet gjennom mange år.
Vi har betydelig kompetanse på bruk av Aqualog og kan være behjelpelig med å legge inn informasjon om alt av utstyr (not, flytekrage, fortøyninger, flåter med mere) inn i Aqualog.
Aqualog er leverandøruavhengig. Dette betyr at du som oppdretter har eierskap til den informasjonen du legger inn.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon og demonstrasjon av Aqualog!

ONIX – Work

Dokumentasjon på alt fortøyningsutstyr som selges fra oss, blir lagret på ONIX – Work. Dette gir oss oversikt over hvilke fortøyningskomponenter vi har solgt til dere som kunde med sporbarhet ned på batch- og individnivå.
Du som kunde får også tilgang til ONIX-utstyrsportalen, slik at du får oversikt over hvilket utstyr som har blitt kjøpt inn til hver enkelt lokalitet du disponerer.
Ta kontakt for brukernavn og passord til ONIX-utstyrsportalen.

Naviaq

Naviaq er et verktøy for effektiv samhandling mellom oppdretter og servicetilbydere. Naviaq gir service selskap og oppdrettere full oversikt over hva servicebåtene gjennomfører av jobber. Ansvarlig har tilgang til å se arbeid under oppdrag og AIS-posisjon av fartøy.

KURS – Sikker jobbanalyse (SJA)

Erfaringene fra oppdrettsbransjen de siste årene tilsier at rømming oftere og oftere skjer som en konsekvens av operasjonelle feil på anleggene.
Vi ønsker i kraft av vår kompetanse som Sakkyndig Virksomhet og som leverandør av fortøyningsutstyr til oppdrettsbransjen, å være en bidragsyter på feltet sikker jobbanalyse.
Sikkerhet begynner med holdning! Dette er grunnleggende ved alt arbeid som er knyttet til risiko

Vi har kurs for dine operatører:

1. Grunnleggende holdning
2. Generelle krav for riktig bruk av løfteustyr/kraner ved operasjoner på oppdrettsanlegg
3. SJA: Sikker jobb analyse, alltid før start av en operasjon
4. Praktisk trening på de relevante arbeidsoppgaver på anlegget

 

Ta kontakt med Ole Martin Martinsen på mobil 928 06 190 eller e-post martin@eiva-safex.no for ytterligere informasjon.