Fortøyningsanalyser

Preanalyser for flytende oppdrettsanlegg og fôrflåter.

Fortøyningsanalyse

NS 9415:2009 stiller krav til at det for flytende oppdrettsanlegg og fôrflåter skal utføres en fortøyningsanalyse hvor man dimensjonerer fortøyningssystemet ut fra miljøforholdene på lokaliteten. Det vil si at man gjennom analyser finner hvilke krefter som oppstår i anlegget ved aktuelle bølge-, vind- og strømdata.

Vi har inngått avtale med dr.ing Harald Tronstad som Teknisk ekspert for å heve kompetansen vår ytterligere. Harald Tronstad har vært med på å utvikle analyseverktøyet AquaSim som vi benytter til våre fortøyningsanalyser.

Vi kan utføre 3. parts analyser iht. NS 9415:2009 kap.7.3.1 Pålitelighet og kontroll.