Kurs

EIVA-SAFEX AS distribuerer dokumentasjon på våre produkter og komponenter etter kundens ønske.

KURS – Sikker jobbanalyse (SJA)

Erfaringene fra oppdrettsbransjen de siste årene tilsier at rømming oftere og oftere skjer som en konsekvens av operasjonelle feil på anleggene.
Vi ønsker i kraft av vår kompetanse som Sakkyndig Virksomhet og som leverandør av fortøyningsutstyr til oppdrettsbransjen, å være en bidragsyter på feltet sikker jobbanalyse.
Sikkerhet begynner med holdning! Dette er grunnleggende ved alt arbeid som er knyttet til risiko

Vi har kurs for dine operatører:

1. Grunnleggende holdning
2. Generelle krav for riktig bruk av løfteustyr/kraner ved operasjoner på oppdrettsanlegg
3. SJA: Sikker jobb analyse, alltid før start av en operasjon
4. Praktisk trening på de relevante arbeidsoppgaver på anlegget

 

Ta kontakt med Tommy Sivertsen på mobil 976 96 774 eller e-post tommy@eiva-safex.no for ytterligere informasjon.