SAFEX® ELEPHANT

SAFEX® Elephant 6500 – for ekstremt krevende bunnforhold!

SAFEX Elephant 6500Sporbarhet:

Ankeret er individuelt merket, merkingen er på format ##/## ##

Montering og bruk:

Dette er et anker for hard og vanskelige bunnforhold.

Det er utstyrt med sideplater, skjær og tenner for øke nedgraving, og samling av mest mulig masse i forkant.

Det er gjennomgående shank i ankeret slik at det enkelt kan kobles sammen flere anker i ei lenke.

Fylles med betong på stedet for lavere transportkostnader.

Ankeret veier 4,1 tonn under vann og 6,5 tonn på land.

Ankeret har 3 innfestningspunkter for endring av linevinkel.

Ankeret leveres med 2 løftepunkt for sikker lasting/lossing.

safex-elephant-6500-anker

Varenummer Beskrivelse MBL innfestning Vekt på land Vekt under vann
25050080 Elephant 6500 81,5 – 163,1 Tonn 6500 kg 4100 kg