Holmatro Premium Service senter

•        Første og eneste HPSC sertifiserte test- og servicesenter i Norge
•        Vi tester og sertifiserer ALLE fabrikater av høytrykkshydraulikk
•        One Stop Shop – hos oss får du alt på ett sted
•        Vi tar ansvar i hele produktets levetid, fra anskaffelse til det må erstattes
•        Vi dekker frakten begge veier når du benytter servicesenteret i Ålesund

Vedlikehold av utstyr er lønnsomt

•        Reduserer risiko for uhell og skader
•        Oppetid – ingen kostbare avbrudd i driften
•        Forebyggende vedlikehold er rimeligere enn ikke planlagte stopp!
•        Lenger levetid på produktene!

Elektronisk lagret dokumentasjon, ECOSAFE

•        All dokumentasjon er alltid tilgjengelig online
•        Du eier alle data
•        Internkontrollkrav løses enkelt
•        Oppdaterte delelister, kataloger, servicemanualer, samsvarserklæringer, sertifikater og
test- og servicerapporter er lett tilgjengelig for alle som trenger tilgang