Page 4 - Produktkatalog løft 2018
P. 4

FORSKRIFTER           EIVA-SAFEX er din partner for sikker

                  bruk av arbeidsutstyr!       • Vi tar ansvar for installasjon, service, årlig kontroll, sertifisering og kalibrering
       • 35 serviceteknikere og ingeniører i vår pool sammen med DATEK Løfteteknikk AS
       • Dokumentert og sertifisert opplæring av dine operatører i samsvar med forskriftene
       • ECOSAFE elektronisk dokumentasjon via nettportal og RFID-sporing av utstyr

    Testbenk                      Teststasjon (Spektrometer)

    Ved vår avdeling i Trondheim har vi en DNV-godkjent  for materialanalyse
    testbenk levert av Talurit. Testbenken er helautoma- EIVA-SAFEX har en stasjonær teststasjon
    tisert og har en trekkraft på 150 tonn. Vi tester hver  for komplett materialanalyse av stål- og
    leveranse av komponenter vi får inn til vårt lager i  metallegeringer.
    tillegg til tester utført av produsent.    2
   1   2   3   4   5   6   7   8   9