Page 5 - Produktkatalog løft 2018
P. 5

Forskrifter

       Årlig kontroll


       kraner og løfteredskap       EIVA-SAFEX er en sertifisert Sakkyndig Virksomhet, og tilbyr et komplett
       servicekonsept på kraner, løfteutstyr, løfteredskap og fallsikringsutstyr,
       som dekker myndighetenes krav til årlig kontroll og holder ditt utstyr i
       betryggende forskriftsmessig stand.

       •  Forebyggende vedlikehold
       •  Tilstandskontroll og levetidsanalyse
       •  Årlig kontroll og sertifisering
       •  Brukerveiledning og modernisering, www.ecosafe.no
       •  Serviceavtaler
       •  Konsulentbistand
       •  Fase-, jording-, spenningsprøveutstyr


       Som komplett leverandør av løfte- og sikringsutstyr gjennom flere tiår,
       har vi opparbeidet en unik kompetanse. Gjennom vårt serviceprogram
       tilbyr vi en profesjonell oppfølging ute hos våre kunder eller fra eget
       serviceverksted.

                 EIVA-SAFEX tilbyr RFID-merking av alt utstyr
              Både nytt utstyr og tidligere investeringer kan merkes
         Med ECOSAFE kan kostnadene    • Trygghet og Sikkerhet     Brukeropplæring - kurs
         halveres samtidig som sikkerheten    Man kan raskt sjekke om utstyret  •   Bruk av fallsikring
         økes.                 er godkjent for bruk. Det er enkelt  •   Bruk av løfteredskap
                            å finne brukermanualer og annen  •   Bruk av industrigasser
         Fordeler med ECOSAFE         dokumentasjon til utstyret  •   Bruk av personløftere
         • Lønnsomhet
           Kostnader kan halveres ved årlig  •  Dokumentasjon      Kundetilpasset deres behov og
                                          risikoanalyse!
                            All dokumentasjon er kundens
          resertifisering. Effektiviteten
           forbedres ved at utstyrslister   eiendom og er lagret online
           enkelt kan hentes opp ved behov

                      Kutt årlige kontrollkostnader!                       - Vi setter spor. Overalt. Se www.ecosafe.no


                                                        3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10