Page 6 - Produktkatalog løft 2018
P. 6

Forskrifter
    Vi tilbyr dere kurs, opplæring og ECOSAFE

    for å oppfylle kravene i Forskrift 1357 § 10-2

    og Forskrift 1355 § 8-1


    Forskriftene er fastsatt i medhold av Arbeidsmiljøloven og gjelder alle virksomheter i Norge, også
    enkeltmannsforetak. Formålet er å fastsette krav til HMS ved arbeidstakerens bruk av arbeidsutstyr
    i arbeidet. Kravene gjelder bruk av alle former for arbeidsutstyr.

    I følge statistikk og erfaringer samlet av Arbeidstilsynet, finnes det to hovedårsaker til arbeidsulykker:
    •   Dårlige holdninger og/ eller manglende opplæring
    •   Ca. 50% av uhell/ ulykker er knyttet til dårlig vedlikehold

    Ved bruk av ECOSAFE systematiserer du vedlikehold.

    Kurs og opplæringsplan               Sertifisert opplæring
                              Sammen med vår partner Datek Løfteteknikk AS
                              leverer vi også sertifisert opplæring bl.a.:
    Dokumentert opplæring                •  G4 - Traverskran, Kranførerkurs
    •  Løfteredskap og taljer             •  G8 - Lastebilkran
    •  Bedre sikkerhet ved bruk av løfteredskap    •  G11- Løfteredskap, Anhukerkurs
       og taljer. Egenkontroll før bruk       •  G20 - Annen hydraulisk kran
    •  Service på traverskraner og elektrotaljer
    •  Vedlikehold av manuelle taljer og løfteredskap HMS Grunnkurs – 0-visjonen
                              Vår påstand er at sikkerhet (HMS) er 80%
    Fallsikringsutstyr                 holdning. 20% er faglig kompetanse og
    •  Grunnleggende teori modul 1           rutiner. Kurset gir:
    •  Grunnleggende praktisk bruk modul 2       •  Grunnleggende forståelse av
    •  Kundetilpasset kurs                  SIKKERHET i alle situasjoner, jobb,
    •  SAH Sikkert Arbeid i Høyden              privat og fritid
       - planleggere/ ledere            •  For alle ledd i selskapet, fra toppledelse,
    •  Eget treningstårn i Vestfold             mellomledere og operatører
                              •  Skape et forum og felles forståelse for at
                                 ”slik gjør vi det hos oss”    4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11