Page 8 - Produktkatalog løft 2018
P. 8

Forskrifter    Praktisk verktøy for bedre sikkerhet                  GRATIS blokker


                                         Ta kontakt for

    - Utfør SJA - Sikker Jobb Analyse.
     Be om våre SJA blokker på norsk, engelsk og polsk    SJA FOR
    HAVBRUK


    SJA FOR
    INDUSTRI,
    BYGG OG      SJA                  Fra/sign:…………………………….  Dato:……...........………..
    ANLEGG                          n Personlig Sikker Jobb Analyse:

            Sikker Jobb Analyse           • Hva går jobben din ut på? __________________________________
                                  __________________________________________________________
                                 • Hva kan gå galt? __________________________________________
                                  __________________________________________________________
           • Hvilke risikoer kan føre til at jeg   • Hva kan du gjøre for å sikre det? ____________________________
            skader meg?                 __________________________________________________________
           • Hvilke kontroller bør jeg iverksette?  • Er du trygg på at du er på rett sted?  ________
                                 • Er alle pålegg på arbeids-/adkomsttillatelsen ivaretatt? ________
           • Hva mer trenger jeg for å ivareta    • Er utstyr/verktøy/hjelpemidler sjekket og ________
                                  funnet i orden?
            egen sikkerhet?              • Vet du hvor nærmeste telefon/brannmelder/ ________
                                  nøddusj/rømningsvei/utgang er?
           • Uhell skjer ikke, de forårsakes!     • Er du kjent med annet arbeid i nærheten?  ________
                                              ________
                                 • Sikrer du at utstyr, verktøy etc. ikke faller fra høyden?
           • Holdning er alt!             • Er område under avsperret ved arbeid i høyden?  ________
           • Påtal avvik på en hyggelig måte!     • Er du i et EX-område?  ________
                                 n Har du vurdert:
                                 • Om løft over utstyr i drift kan unngås?  ________
                                 • Om det er varme flater i nærheten?  ________
                                 • Om det er behov for utkobling av varslingsanlegg?  ________
                                 • Om det er fare for sprut/eksponeringer?  ________
                                 • Elektrisk utkobling av utstyr?  ________
                et TESS firma           n Er det verneutstyret som er beskrevet i
                                  arbeidstillatelsen tilstrekkelig?
           www.eiva-safex.no             Hvis ikke, kryss av og skaff tilveie godkjent utstyr før
           Telefon 04404               jobben startes:
           Ha en god og sikker dag!          n Kjemikaliebriller  n Gassmaske  n Støvmaske
                                 n Kjemikaliedress  n Fallsikring  n Redningsvest
                                 n Førstehjelpsutstyr  n Synlig arbeidstøy  n Refleksvest
                                 Type hansker: .............................................................................
     6
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13