Nyheter

Siste nyhet fra vår leverandør Microstep

Anlegg levert i Belgia med kominasjon av skjærebord og gasskjæring med robot

Les mer

Flytende taukniv

Morakniv presenterer den nye flytende taukniven

Les mer

Pressemelding – EIVA-SAFEX AS … et TESS firma

TESS AS og EIVA-SAFEX AS går sammen for å digitalisere for kundene fremover!  

Les mer

Velger Microstep for hurig og sikker drift

EIVA-SAFEX AS som maskinleverandør

Les mer

Koblingsplate – nå endelig tilpasset doble rammetau

EIVA-SAFEX AS har i samarbeid med vår produsent utviklet en koblingsplate til fortøyningssystemer der man har doble rammetau.

Les mer

Nye muligheter for RFID merking – ECOSAFE og sporing

Stadig flere kunde går for ECOSAFE, se www.ecosafe.no, noe som reduserer kostnadene vesentlig og skaper bedre oversikt ned til den enkelte bruker.

EIVA-SAFEX utvider tilbudet. Nå med GPS-sporing i tillegg for utstyr som dere ønsker større kontroll på.

Les mer

Gå til 4.0

Den fjerde industrielle revolusjon:

Med ECOSAFE, www.ecosafe.no, bringer du krav til dokumentasjon og årlig kontroll av løfteredskap og kraner rett inn i den fjerde industrielle revolusjonen, 4.0

Les mer

Dokumetasjon etter årlig kontroll – Rask tilgang til all lovpålagt dokumentasjon

Bruk tiden fremover til å oppnå reduserte kostnader og bedre utstyrskontroll

Les mer

Slik kuttet Rolls-Royce papirarbeidet på dokumentasjon

Utover selskapsregler ( corporate governance) er alle selskaper med operativ virksomhet i Norge underlagt Arbeidsmiljøloven og de forskrifter som er utledet av denne.

Les mer

10-års garanti ved kjøp av sveise -og plasmamaskiner fra EIVA-SAFEX

Nå får du 5 års garanti + 5 år* ved kjøp av sveis- og plasmamaskiner fra EIVA-SAFEX. Med ECOSAFE oppdaterer du på nettet og har hele tiden oversikt over vedlikehold og service.

Les mer

Arbeid i høyden med risiko for fallulykke?

Utfører deres bedrift arbeid i høyden med risiko for fall til lavere nivå?

Er regelverket fra myndighetene ved denne type arbeid innfridd?

Les mer

Fem enkle trinn for bedre sikkerhet

Undersøkelser viser at 2 av 3 bedrifter har avvik fra HMS-kravene som er regulert gjennom Arbeidsmiljøloven og en rekke forskrifter. Bruk 60 sekunder for å forebygge skade og ulykke!

Les mer

Fra risikoanalysen og til ingen skader og ulykker

Hvordan forbedre sikkerheten, oppfylle lovpålagte krav og samtidig øke lønnsomheten! Se metoder og hjelpemidler for optimalisering av driften! Hvordan oppnå 0-visjonen mht. uhell, skader og ulykker!  

Les mer

Økt sikkerhet på merdkanten

Denne sikringen kan monteres på allerede eksisterende anlegg, også på anlegg fra andre produsenter!

Les mer

Ny lufttalje fra Red Rooster: Raskest i klassen!

Den NYE RED ROOSTER TMH serien lufttaljer har den høyeste løftehastigheten og den laveste
byggehøyde i markedet.

Les mer

Driftssikkerhet alltid det viktigste i det vi leverer

Førstevalget for de som trenger driftssikkerhet – meget kraftig og pålitelig inverter maskin med suverene sveiseegenskaper.

Les mer

Styrket tilbud til havbruksnæringen

Selskapet Hvalpsund Net A/S på Jylland i Danmark har inngått samarbeidsavtale med EIVA-SAFEX AS. Sammen kan vi tilby og levere komplette anlegg.

Les mer

Pressemelding: Store norske bedrifter velger driftssikkerhet!

På samme måte som at Kleven Verft i 2015 byttet ut et relativt nytt stort skjæreanlegg, har nå også Agility Subsea Fabrication gjort det.

Les mer