Kontaktliste

Kraner, fallsikring og løfteutstyr

Løfteutstyr – Over kroken
Jan Henrik Tørjesen Fagsjef 92 80 61 43 jan.henrik@eiva-safex.no
Stein Erik Knudsen Salg 98 22 15 49 stein@eiva-safex.no
Tommy Sivertsen Salg 97 69 67 74 tommy@eiva-safex.no
Torbjørn Boye Müller Salg 92 80 61 36 torbjorn@eiva-safex.no
Løfteutstyr – Under kroken
Jan Henrik Tørjesen Fagsjef 92 80 61 43 jan.henrik@eiva-safex.no
Torbjørn Boye Müller Salg 92 80 61 36 torbjorn@eiva-safex.no
Bjørn-Steve Jacklin Salg 45 00 80 12 bjorn-steve@eiva-safex.no
Stein Erik Knudsen Salg 98 22 15 49 stein@eiva-safex.no
Trym Sveberg Salg 92 80 61 21 trym@eiva-safex.no
Tommy Sivertsen Salg 97 69 67 74 tommy@eiva-safex.no
Kurt Arne Tomren Salg 95 17 98 03 kurt@eiva-safex.no
Wire – Ståltau
Jan Henrik Tørjesen Fagsjef 92 80 61 43 jan.henrik@eiva-safex.no
Torbjørn Boye Müller Salg 92 80 61 36 torbjorn@eiva-safex.no
Tommy Sivertsen Salg 97 69 67 74 tommy@eiva-safex.no
Bård Fjellstad Salg 98 22 55 11 baard@eiva-safex.no
Stein Erik Knudsen Salg 98 22 15 49 stein@eiva-safex.no
Kurt Arne Tomren Salg 95 17 98 03 kurt@eiva-safex.no
Manipulatorer
Jan Henrik Tørjesen Fagsjef 92 80 61 43 jan.henrik@eiva-safex.no
Holmatro hydraulisk utstyr
Jan Henrik Tørjesen Fagsjef 92 80 61 43 jan.henrik@eiva-safex.no
Torbjørn Boye Müller Salg 92 80 61 36 torbjorn@eiva-safex.no
Håvard Furuhaug Salg 92 80 61 41 haavard@eiva-safex.no
Bjørn-Steve Jacklin Salg 45 00 80 12 bjorn-steve@eiva-safex.no
Stein Erik Knudsen Salg 98 22 15 49 stein@eiva-safex.no
Vinsjer
Jan Henrik Tørjesen Fagsjef 92 80 61 43 jan.henrik@eiva-safex.no
Torbjørn Boye Müller Salg 92 80 61 36 torbjorn@eiva-safex.no
Lastsikring og interntransport
Jan Henrik Tørjesen Fagsjef 92 80 61 43 jan.henrik@eiva-safex.no
Torbjørn Boye Müller Salg 92 80 61 36 torbjorn@eiva-safex.no
Lars Askhaven Salg 91 54 55 35 lars@eiva-safex.no
Stein Erik Knudsen Salg 98 22 15 49 stein@eiva-safex.no
Tommy Sivertsen Salg 97 69 67 74 tommy@eiva-safex.no
Trym Sveberg Salg 92 80 61 21 trym@eiva-safex.no
Storsekk og emballasje
Lars Askhaven Fagsjef 91 54 55 35 lars@eiva-safex.no
Håvard Furuhaug Salg 92 80 61 41 haavard@eiva-safex.no
Sikkert Arbeid i Høyden – Fallsikring og redning
Trym Sveberg Fagsjef 92 80 61 21 trym@eiva-safex.no
Jan Henrik Tørjesen Salg 92 80 61 43 jan.henrik@eiva-safex.no

Sveise- og skjæreprosesser

Mekanisert skjæring og mekanisering
Kristoffer Lindh Fagsjef 92 80 61 27 kristoffer@eiva-safex.no
Johnny Vikanes Fagsjef 94 14 09 75 johnny@eiva-safex.no
Jan Baardsen Salg 95 98 04 15 jan@eiva-safex.no
Kurt Arne Tomren Salg 95 17 98 03 kurt@eiva-safex.no
Sveise- og plasmamaskiner / sveiseutstyr
Kristoffer Lindh Fagsjef 92 80 61 27 kristoffer@eiva-safex.no
Johnny Vikanes Fagsjef 94 14 09 75 johnny@eiva-safex.no
Jan Baardsen Salg 95 98 04 15 jan@eiva-safex.no
Bjørn-Steve Jacklin Salg 45 00 80 12 bjorn-steve@eiva-safex.no
Kurt Arne Tomren Salg 95 17 98 03 kurt@eiva-safex.no
Håvard Furuhaug Salg 92 80 61 41 haavard@eiva-safex.no
Lars Aslaksen Salg 99 57 17 75 lars.a@eiva-safex.no
Yngve Steinnes Salg 91 12 15 00 yngve@eiva-safex.no
Sveisetilsett
Johnny Vikanes Fagsjef 94 14 09 75 johnny@eiva-safex.no
Jan Baardsen Salg 95 98 04 15 jan@eiva-safex.no
Kurt Arne Tomren Salg 95 17 98 03 kurt@eiva-safex.no
Yngve Steinnes Salg 91 12 15 00 yngve@eiva-safex.no
Orbital sveising
Johnny Vikanes Salg 94 14 09 75 johnny@eiva-safex.no
Gass
Frank Gravdal Fagsjef 92 80 61 93 frank@eiva-safex.no

Havbruk

Havbruk
Tommy Sivertsen Fagsjef 97 69 67 74 tommy@eiva-safex.no
Robert André Nordfjellmark Salgssjef 98 22 15 48 robert@eiva-safex.no
Bjørn-Steve Jacklin Salg 45 00 80 12 bjorn-steve@eiva-safex.no
Geir Larssen Salg 91 76 40 91 geir@eiva-safex.no
Johnny Vikanes Salg 94 14 09 75 johnny@eiva-safex.no

Tjenester

Service
Pia Cathrin Sørensen Servicekoordinator 98 22 55 15 pia@eiva-safex.no
Øistein Riber Faglig leder 92 08 07 80 oistein@eiva-safex.no
Gianluca Coraggio Servicesjef Løft 92 80 61 22 gianluca@eiva-safex.no
Jonas Roland Service sveis/skjær 98 22 55 44 jonas@eiva-safex.no
Kurs og opplæring
Trym Sveberg Fagsjef 92 80 61 21 trym@eiva-safex.no
ECOSAFE – Digitalisering
Michal André Mikkelsen Fagsjef 92 80 61 31 michal@eiva-safex.no