Tilbehør fiber

Joker krok benyttes rett i rundsling eller båndstropp uten bruk av koblingsledd, enten for å forlenge eller å koble rett i løftepunktet. Krokene har samme fargemerking som tilhørende fiberstropp.

WLL kg Vekt kg
ASH1 – Joker 1 t 1.000 0,7  
ASH2 – Joker 2 t 2.000 1,1  
ASH3 – Joker 3 t 3.000 1,6  
ASH6 – Joker 6 t 6.000 4,0  
ASH10 – Joker 10 t 10.000 9,9