FLEDBAG®

FLEDBAG® – Den fleksible doseringsenheten for storsekker

Med den innovative FLEDBAG® kan du tømme innholdet fra storsekker enkelt, raskt og nøyaktig. Eventuelle restmengder kan dermed bli igjen i storsekken for neste sprededrift. FLEDBAG® kommer i to varianter. FLEDBAG® Original og FLEDBAG® Easy. . FLEDBAG® er egnet for fôrmidler, gjødsel, såfrø, pellets, salt, grus og granulat. Besøk produsentens hjemmeside www.fledbag.com.

FLEDBAG® ORIGINAL. For alle storsekker

Funksjonsmåte

FLEDBAG® EASY. For flerbruksstorsekker

Funksjonsmåte

Se brosjyre FLEBAG®