Lastsurring i fiber

Vi lagerfører alle typer av de mest brukte typer lastsurring men i tillegg leverer vi også spesialtilpassede løsninger. Surringene kan også leveres med trykk eller innvevd logo.

Krav til sikring av last

Gjeldende forskrifter har følgende grunnleggende krav:

fibersurringer

Føreren av bilen har ansvaret for at lasten er forsvarlig sikret. Under transporten skal alltid lasten være sikret, slik at den ikke kan forskyve seg eller falle av. Lasten skal være sikret ved låsing, stengig, surring eller ved en kombinasjon av disse.

Lasten skal sikres med kraft lik:

Sikring av last

Fremover:   Hele lastens vekt (1G)
Sideveis:      Halve lastens vekt (1/2 G)
Bakover:      Halve lastens vekt (1/2 G)

Friksjonen er et vesentlig elementer ved lastsikring. En friksjonskvalitet på 0,2 skal normalt benyttes. Likeledes er sikrings-/surringsvinkelen av stor betydning. Strekkraften eller bruddstyrken (på surring) skal være angitt i rett strekk, og ethvert avvik fra rett vinkel (90°) vil redusere den kraften surringen gir mot underlaget.

Er f.eks. vinkelen 45°, reduseres kraften med 30% av surringens bruddstyrke.

Merking
Alt surringsutstyr fra EIVA-SAFEX AS er merket i.h.t EN 12195 og i tillegg i.h.t gjeldende norske regelverk.

lastsikring1