Lincoln Lug-All

LINCOLN – USA har produsert kvalitetstaljer siden 1949. Solgt i Norge under merkenavnet «Lug-All».

Taljen er nå tilgjengelig med sitt opprinnelige navn – Lincoln – og at EIVA-SAFEX AS er valgt som den norske representant, er vi faktisk stolte av.

Med dette kan vi tilby wiretaljer som er:

–          Produsert i USA

–          Godkjent for både trekk og løft

–          Kapasiteter fra 500KG

–          Myk og fleksibel wire

–          Overlastsikring, håndtaket bøyer seg ved overlast

lugall2 lugall

Lincoln (Lug-All) Wirejekketaljer for løft og trekk

Overlastsikring. Angitt kapasitet for løft

Lincoln wirejekketalje med enkel/dobbel krok

14450 LH3000-10 0.5t 1-part 3.0m – 1.0t 2-part 1.5m 4,1KG
14551 LH3000-30 0.5t 1-part 9.1m – 1.0t 2-part 4.6m 6,2KG
14452 LH4000-20 0.55t 1-part 6.1m – 1.1t 2-part 3.0m 7,0KG