Pallegafler

I tillegg til standard pallegafler kan vi også levere med spesialmål!

Euro PallegaffelSmart PallegaffelHøjde-/Sidestilbar PallegaffelGibsonit Pallegaffel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Type A    Manuelt flyttbart løfteøye (faste gafler)

Benyttes hvor det er begrensert løftehøyde. Horisontal bom og manuelt flyttbart løfteøye. Dette innebærer at løfteøyet må flyttes til riktig posisjon for løft av gaffelen om den er belastet eller ikke.

 

 

Art.nr. Maks. last tonn Min. last tonn A E H L S Tp Vekt kg
1,5 300 560 1150 1300 360 60 650 130
2,5 300 560 1150 1300 360 60 650 130

 

Type B-Euro    Selvbalanserende (faste gafler)

Dette er den mest solte modellen. Takket være det fjærbelasede løfteøyet er pallgaflen selvbalanserende. Det vil ai at gaflene er horisontalt uavhengig av om pallgaflen er belastet eller ikke.

 

 

Art.nr. Maks. last tonn Min. last kg A E H L S Tp Vekt kg
6020 1,5 300 700 800 1200 470 50 400 80
6021 2,5 300 700 800 1200 500 60 400 100
6022 1,5 300 700 1000 1200 470 50 500 90
6023 2,5 300 700 1000 1200 500 60 500 110

 

Type C    Selvbalanserende (justerbare gafler)

Selvbalanserende som type B, men utstyrt med justerbare gafler som muliggjør håndtering av forskjellig pallstørrelser.

 

 

Art.nr. Maks. last tonn Min. last kg A E H L S Tp Vekt kg
1,5 300 960-460 1000 1200 450 40 500 125
2,5 300 850-495 900 1500 500 60 500 150

 

Type BF-Smart    Selvbalanserende (sammenleggbare gafler)

Under bruk fungerer denne typen som våre øvrige selvbalanserende typer. Med gaflene sammenslått tar den minimalt med plass, noe som er et ønske på bl.a. lastebiler.

 

 

Art.nr. Maks. last tonn Min. last kg A A1 E H L S Tp Vekt kg
6044 1,5 300 750 330 900 1200 450 40 450 140
6045 2,5 300 750 330 900 1200 450 40 450 150

 

Art.nr. Beskrivelse
6010 PALLGAFFEL “LECA” 1.3T/1100MM
6011 PALLGAFFEL “GIPS” 2.0T/1150MM
6020 PALLGAFFEL TYPE B 1.5T/800MM
6021 PALLGAFFEL TYPE B 2.5T/800MM
6022 PALLGAFFEL TYPE B 1.5T/1000MM
6023 PALLGAFFEL TYPE B 2.5T/1000MM
6030 PALLGAFFEL TYPE C 1.5T/1000MM
6031 PALLGAFFEL TYPE C 2.5T/1000MM
6044 PALLGAFFEL TYPE BF 1.5T/900MM
6045 PALLGAFFEL TYPE BF 2.5T/900MM
6047 PALLGAFFEL SMART 1.5T/1000MM