Pallegafler

I tillegg til standard pallegafler kan vi også levere med spesialmål!Euro PallegaffelSmart PallegaffelHøjde-/Sidestilbar PallegaffelGibsonit Pallegaffel

6010 PALLGAFFEL «LECA» 1.3T/1100MM
6011 PALLGAFFEL «GIPS» 2.0T/1150MM
6020 PALLGAFFEL TYPE B 1.5T/800MM
6021 PALLGAFFEL TYPE B 2.5T/800MM
6022 PALLGAFFEL TYPE B 1.5T/1000MM
6023 PALLGAFFEL TYPE B 2.5T/1000MM
6030 PALLGAFFEL TYPE C 1.5T/1000MM
6031 PALLGAFFEL TYPE C 2.5T/1000MM
6044 PALLGAFFEL TYPE BF 1.5T/900MM
6045 PALLGAFFEL TYPE BF 2.5T/900MM
6047 PALLGAFFEL SMART 1.5T/1000MM