Safebag Antistatisk

Safebag Antistatisk FIBCs

Bulk materialer kan skape statisk elektrisitet i sekken under fylling.

Statisk elektrisitet kan produsere gnister på overflaten.

Dersom sekken er omgitt med brennbart støv og/eller gass under fylling og/eller lossing det kan føre til farer som brann og eksplosjon.

 

statica