Maskinregistret nr. 6

I nyeste utgave av Maskinregistret er det en artikkel som omhandlene de store fordelene med høyvakuum prosessavsug. I konkurranseutsatte industrier, med en pågående pandemi og økende fokus på miljøvennlige løpsninger, ønsker Reglo og EIVA-SAFEX å bevisstgjøre norske produksjonsmiljøer om at riktig valg av prosessavsug er svært fordelaktig.