Nullvisjonen om rømming av fisk fra norske oppdrettsanlegg

Nye reaksjoner på de problemstillinger som Fiskeridirektoratet reiser ved rømming.

Meninger 08.01.2016
Av Ole Martin Martinsen, daglig leder EIVA-SAFEX

«Innledningsvis vil jeg berømme Fiskeridirektoratet for at de tar grep og samler næringen for å avdekke utfordringer med å oppnå nullvisjonen om rømming av fisk fra oppdrettsanleggene.»

Store fremskritt er gjort de siste årene med revisjon av NS 9415 og innføringen av NYTEK-forskriften. I følge Sintef har rømminger mer og mer årsak i operative forhold og vi opplever stadig pågang fra bransjen om sikkerhetskurs for å bedre den operative bevisstheten.

Et anlegg består av tre hovedkomponenter, flytekrage, not og fortøyning. Selvfølgelig skal disse “spille sammen”, men løsningen er etter vår oppfatning ikke å kjøpe “alt fra en leverandør”!

 

Les hele innlegget