Refleksjoner etter TEKMAR 2019

Årets TEKMAR-konferanse hadde tittelen «Samspill med laksen – miljø og digitale innovasjoner i merden for verden». Les daglig leder i EIVA-SAFEX sine refleksjoner etter konferansen.