Slik kuttet Rolls-Royce papirarbeidet på dokumentasjon

14294328961_2489783668_o

Utover selskapsregler ( corporate governance) er alle selskaper med operativ virksomhet i Norge underlagt Arbeidsmiljøloven og de forskrifter som er utledet av denne. Ettersyn, vedlikehold og opplæring av ansatte knyttet til arbeidsoperasjoner er forankret generelt, men på noen områder er det gjennom forskrifter definert hvor ofte ettersyn og kontroller skal skje. Normalt hver 12. måned og av kompetent person forankret i godkjent virksomhet, som eksempelvis Sakkyndig Virksomhet.

Med ECOSAFE, www.ecosafe.no, kan arbeidstid frigjøres, kostnader reduseres og en bedre oversikt skapes over alle de enheter som deres selskap ønsker å legge inn i systemet!

Hva oppnår dere i tillegg?

  • Via databrikken på gjenstanden kan all informasjon hentes ut; sertifikater, kontrollkort, vedlikeholdsrutiner, delelister og annet som du ønsker å lagre
  • Automatisk varsling på forfall, enten pga krav i forskrift eller definert i ditt selskap
  • Full oversikt over alt arbeidsutstyr med status
  • Dokumentasjon på pålagt opplæring kan implementeres i samme løsning

Se artikkel fra TU (Teknisk Ukeblad) som viser hvordan Rolls-Royce effektiviserte sitt system og oppnådde reduserte kostnader og bedre sikkerhet.