Styrket tilbud til havbruksnæringen

Selskapet Hvalpsund Net A/S på Jylland i Danmark har inngått samarbeidsavtale med EIVA-SAFEX AS

•        Ny aktør som ringleverandør og notleverandør
•        Markedets sterkeste ringer – opp til Extreme HD 500
•        Eneste ring med patentert sikringssystem for røktere og operatører
•        Nøter i Nylon Super Mono og Dyneema® for økt produksjon og levetid
•        Moderne nøter har lengre driftsperiode før rengjøring og impregnering

Hvalpsund er et bransjeselskap helt tilbake fra 1934 og har i mange år levert komplette oppdrettsanlegg til Scotland, Island, Færøyene, Australia
og land i Asia.

Selskapet hadde stand på siste AquaNOR messen. Der viste de den ringen som tåler mest og som gir best arbeidsvilkår siden den er bredere på arbeids-
plattformen.

Sammen kan vi tilby og levere komplette anlegg for de som ønsker det.

 

Dine fordeler:

•        Bredeste gangbro på markedet

•        Bredeste avstand mellom rør, hele 1250mm – ligger mere stabilt i vannet

•        Mulighet for direkte montering av stang til fuglenett på beslaget

•        Direkte fortøyningsmulighet i beslaget

•        Båtfender for beskyttelse mot brønnbåt

•        Ekstra forsterket ved T-stykke

•        Sikringsline for operatører

 

Gå til www.hvalpsund.com for en nærmere presentasjon

 

Ta kontakt for ytterligere informasjon eller avtal et møte hvor vi kan presentere produktene og tjenestene.

Tommy Sivertsen              tommy@eiva-safex.no, mob. 97 69 67 74

Martin Martinsen                martin@eiva-safex.no, mob.  92 80 61 90

Ryan Poulsen                    rp@hvalpsund.com, mob. +45 23 33 44 35