Sveisesimulator fra Fronius

Sveisesimulator er et spennende høyaktuelt produkt for rekrutering til sveisefaget. Sveisesimulatoren gir brukeren en introduksjon til flere sveisemetoder ved bruk av VR-briller.

 

Under årets SMART industri messe skal vi for første gang vise frem sveisesimulator fra Fronius. Vi har også med Kjell Eilertsen fra Fronius som vil demonstrere produktet under årets messe. Alle er velkommen til å prøve.