A2-A6 Prosesskontrollenhet PEK

A2-A6 prosesskontrollenhet, PEK er et system an- tilpasset for å bruke sammen med ESAB’s automat- strømkilder: LAF 631 / 1001 / 1251 / 1601 og TAF 801 / 1251. Kontrollenheten er koblet till strøm- kilden via en kontrollkabel og inneholder et ”CAN bus”-system for dataoverføring.

Besøk ESABs hjemmeside for mer informasjon