Avskjerming

Kemper leverer komplette løsinger fra enkle mobile vegger til komplette sveisebåser med avskjerming fra lys og støy.