Beskyttelsesgasser til sveis

EIVA-SAFEX leverer industrigasser fra Nippon Gases  Norge AS

Valg av type gass avhenger av sveiseprosess, materialtype, tilsettmateriale og kundens krav.

Produktiviteten påvirkes av type gass. Eksempelvis kan man, ved å skifte fra Secure 18 til Secure 8, redusere sprut og øke sveisehastighet ved MAG-sveising av stål. Andre eksempler er TIG-sveising av aluminium. Ved å skifte fra argon til Estate 30 kan en redusere sveisetiden og dermed øke produktiviteten. Vi har både 200 og 300 bar flasker med beskyttelsesgasser.