Ekstra utstyr i Genesis serien

  • Fjernstiller RC180 med et ratt for enkel justering av sveisestrøm
  • Fjernstiller RC100 med et ratt og display, for justering/avlesning av sveisestrøm
  • Fjernstiller RC120 – fotpedal (NB, maks og min strøm stilles enkelt på frontpanelet)
  • Fjernstiller RC200 – justering av alle parametere som er vist på frontpanel, også med LCD skjerm-
  • Fjernstiller montert på tigpistol
  • Tigpistol med stiv-, flex eller flex-lock frempart. Eller med Joy-stick med samme egenskap som en fotpedal
  • Weld@Net – programvare som alle maskiner kan kobles opp i mot. logg av all sveising. kan også leveres i oppdatert versjon slik at denne også kan sette opp maskinene

Brosyre over fjernkontroller

Brosyre Weld@Net