Skjæremaskiner

MicroStep er europas ledende leverandør med optimale egenskaper på mekanikk og software
– Over 2700 anlegg levert til nå

  • Fremst på software
  • Fremst på roterende hode, 7. generasjon leveres nå
  • Skjærebord designet som en «verktøymaskin» med høy løpenøyaktighet
  • Multi Toolsmaskin med skjæring, boring, gjenging, plater, rør og profiler
  • Patentert kalibreringsstasjon
  • Nettservice og det beste regionale servicetilbudet i Norge
  • EIVA-SAFEX har levert over 60 skjæreanlegg i Norge