SELCO DIGITIG

Selco`s egenutviklet pistol. Leveres med joystick og display. 4 parametere kan justeres fra pistolen, hvorav to er valgfrie. Leveres vannkjølt eller gasskjølt.

Sveisepistolen kan brukes på samme måte som en fotpedal, ved en lett berøring fremover så tenner elektroden og strømmen er 3A. Ved videre lett berøring så øker strømmen sakte, ved hardere berøring jo raskere strømøkning. Maks og min strøm kan settes i menyen.