Standard plasma

Ønskes en lavere investering enn HPR-maskinene, mens Powermax serien blir for liten? Da er HSD130 og HT2000 maskinene som er bygd for å produsere skift etter skift. Spesielt egnet for å skjære svart stål, men skjærer også andre matrialler slik som de andre maskinene.