Tig Brush

TIG BRUSH forbedrer materialets passivering og motstandsdyktighet mot korrosjon.

Alle TIG Brush-kjemikalier og overflaterester etter bruk er klassifisert som «ikke farlig». TIG Brush endrer ikke overflatestrukturen på materialet, og behovet for sikkerhetssoner ved bruk er minimale. Nøytraliseringsvæsken gjør avfallsstoffene miljøvennlige og er godkjent for bruk i næringsmiddelindustrien. Ingen av TIG Brush-kjemikaliene er temperaturavhengige ved bruk

TIG Brush TBE-550 PROPEL

Innhold sett

  • PROPEL Torch
  • Godskabel
  • Rensevæske
  • Nøytraliseringsvæske
  • Reservebørste

Fordeler

  • Markant raskere metode som gir økt lønnsomhet
  • Bedre og jevnere finish
  • Bedre arbeidsmiljø

Også tilgjengelig i modellene TBE-400 og TBE-700.