Pressemelding: Store norske bedrifter velger driftssikkerhet!

På samme måte som at Kleven Verft i 2015 byttet ut et relativt nytt stort skjæreanlegg, har nå også Agility Subsea Fabrication gjort det samme.

I løpet av første halvår 2016 vil et nytt skjæreanlegg basert på det mest moderne innenfor skjæreteknologi bli montert i Tønsberg.

Tidligere anlegg hos Kleven Verft og Agility Subsea Fabrication gav ikke den driftssikkerhet og produktivitet som bedriftene i dag er avhengig av.

Driftsstabiliteten av anlegget fra MicroStep kombinert med Norges sterkest utbygde servicetilbud hos EIVA-SAFEX regionalt i Norge, gir driftssikkerhet.

De fleste driftsstans kan oftest enkelt løses via fjernhjelp over nettet.

For ytterligere informasjon ta kontakt med:

Arild Wangsmo, mobil 928 06 111 eller arild@eiva-safex.no.