Holmatro Premium Service Senter (HPSC)

EIVA-SAFEX benytter en unik dynamisk testmetode som innebærer at hver sylinder blir testet i hele slaglengden ved hjelp av en kontrasylinder i testbenken.

•        Første og eneste HPSC sertifiserte test- og servicesenter i Norge. Vi tester og sertifiserer ALLE fabrikater av høytrykkshydraulikk
•        Vi tar ansvar i hele produktets levetid, fra anskaffelse til det må erstattes

Vedlikehold av utstyr er lønnsomt

•        Reduserer risiko for uhell og skader
•        Oppetid – ingen kostbare avbrudd i driften
•        Forebyggende vedlikehold er rimeligere enn ikke planlagte stopp!
•        Lenger levetid på produktene!

For ytterligere informasjon kontakt avdeling Ålesund på aalesund@eiva-safex.no eller 70 17 47 70.