Velger Microstep for hurig og sikker drift

Da Agility Subsea Fabrication i Tønsberg skulle skifte ut sitt gamle skjæreanlegg var det viktig å velge en effektiv og driftssikker løsning. Derfor falt valget på Microstep og maskinleverandøren EIVA-SAFEX AS