Om oss

EIVA-SAFEX AS er et selskap som har visjon og hovedfokus i alt sitt arbeid på:

Verdiøkning for våre kunder. Vår visjon er: ”Best på å tilføre verdier!”…..

Selskapets navn ble fra 1.1.2009 EIVA-SAFEX AS

Selskapene som utgjorde det som i dag er EIVA-SAFEX AS har meget forskjellig historie og etableringsår. Det eldste selskapet som ble fusjonert inn i 2009 var AS Nielsen & Johnsen (NIJO) i Trondheim med avdeling i Harstad. Et selskap som i 2009 var 140 år gammelt. SAFEX AS Oslo og Bergen ble også fusjonert inn samtidig og ble som NIJO kjøpt opp av EIVA AS 1. september 2006. Selskapene Busch Maskin AS Sarpsborg ble kjøpt opp i 1991, VIDUM AS Tønsberg i 2001 og Bjarne Walther Simonsen AS Oslo i 2003. EIVA AS ble etablert i 1989 og var tidligere selskaper som 1.1.1990 gikk sammen i ett selskap. I 1992 gikk Hydrogas Norge AS, i dag Praxair Norge AS, inn på eiersiden og det ble etablert et tett og godt samarbeid i industrimarkedet.

Siden er selskap kjøpt opp og fusjonert inn, Sveis & Elrep AS Stavanger og sist Gasteck AS Tromsø.

EIVA AS valgte å gå i dybden og fokusere på import på utvalgte områder hvor kravet til kompetanse, dokumentasjon, service og opplæring var mer typisk. «Som sertifisert Sakkyndig Virksomhet tilbyr vi deg trygghet!» «Vår dybdekompetanse omsetter vi til verdiøkning for deg som kunde og samarbeidspartner» Utover fortsatt meget godt samarbeid med Praxair Norge AS i utvalgte områder, er selskapet fokusert på 3 hovedområder i tillegg til service, årlig kontroll, sertifisering, elektronisk dokumentasjon og opplæring:

• Alle produkter til løfteoperasjoner

• Prosesser innenfor skjæring og sveising av stål og metaller

• Beregning, design og leveranser av komplette sikringsanlegg for havbruk

• ECOSAFE, www.ecosafe.no

• Jobsafe kursprogram for å oppfylle kravene fra myndighetene

• Service i hele levetid

Utover 3 tunge logistikk og kompetansesenter i Oslo, Trondheim og Tønsberg, har EIVA-SAFEX AS regionale salgs- og servicesteder fordelt rundt i Norge på i alt 10 steder.

Velkommen som kunde!

Ole Martin Martinsen

Daglig leder