Østfold

 

Adresse:

Telefon:

E-post:

Åpningstid:

 

Tomteveien 32, 1618 Fredrikstad

69 36 20 60

ostfold@eiva-safex.no

08.00 – 16.00


Cato Waglen

Operativ Leder drift/ Avdelingssjef

Kristoffer Lindh

Fagsjef sveiseprosesser/ Salg

Michal Andrè Mikkelsen

Fagsjef ECOSAFE/ Salg

Lars Aslaksen

Salgssjef

Anders Madvig

BO/ Inneselger

Jesper Gundersen

Inneselger/ servicetekniker

Dag Bøhren

Servicetekniker

Christopher Isherwood

Servicetekniker