Samfunnsansvar

Våre etiske retningslinjer/ Code of Conduct

EIVA-SAFEX sin bedriftskultur er tuftet på god forretningsskikk, åpenhet, ærlighet og respekt for andre mennesker. EIVA-SAFEX sine retningslinjer er samlet i selskapets Etiske retningslinjer/ Code of Conduct.

Etiske retningslinjer/ Code of Conduct inneholder etiske retningslinjer for ansatte og samarbeidspartnere, samt prinsipper knyttet til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og sosiale forhold.

EIVA-SAFEX forventer at våre medarbeidere kjenner og etterlever de etiske retningslinjene. Oppførsel på tvers av dette verdigrunnlaget vil få, og har også fått, følger for ansatte.

Klikk for å se EIVA-SAFEX sine etiske retningslinjer

 

Conflict minerals

EIVA-SAFEX will not purchase or sell raw materials, subassemblies or supplies which we know containconflict minerals as tungsten, tantalum, tin and gold (3TG) mined in conditions where armed conflict and human rights abuses occur. We are in compliance with, Section 1502 of the Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act of 2010 (U.S.). Upon request we will confirm this by completing a CFSI Conflict Minerals Reporting Template (CFSI_CMRT) including all smelter information.