Økt sikkerhet på merdkanten

Denne sikringen kan monteres på allerede eksisterende anlegg, også på anlegg fra andre produsenter!

Patentert sikringssystem fra Hvalpsund i Danmark distribuert gjennom EIVA-SAFEX AS i Norge. Sikrer at dine medarbeidere og kollegaer kan utføre sitt arbeid sikkert på merden. Systemet kan monteres på alle ringer/merder som er på markedet.

Hvalpsund Safety system A4 stående

Ta kontakt med oss i dag, så har du sikret deg for fremtiden.

For ytterligere informasjon ta kontakt med Tommy Sivertsen på 976 96 774 eller tommy@eiva-safex.no.