Tanker etter Aqua Nor 2021

Takk til alle som tok turen innom vår stand under Aqua Nor 2021. Hyggelig å få snakket med gamle og nye kjente etter en tid der fysiske besøk og reisevirksomhet har vært vanskelig.

Mange nye og spennende utstillere på årets Aqua Nor vitner om at næringen er i utvikling og at nye idéer og ny teknologi vil komme de neste årene. Det vil uansett fortsatt være like viktig å få anleggene sine godt fortøyd og verdiene sine sikret. Derfor fortsetter vi med fokus på å levere trygge fortøyninger med solide bunnfester til alle forhold.

Vår visjon: Best på å tilføre verdier!

Aqua Nor Digital

Besøk vår digitale stand under Aqua Nor. Se blant annet video og bilder av vårt ankerprogram. Plattformen er nå åpen for alle, og forblir slik frem til 31. juli 2022.