HMS/Avsug

Kemper er et tysk selskap som har vært i markedet siden 1977.

Med et stadig utvidet produktspekter for helse og sikkerhet, så kan de i dag tilby utstyr for beskyttelse av UV/IR radation, varme, gnister og sveisesprut, til fordel for operatør og maskiner rundt.