Microstep MG

MG er en modulbasert dynamisk skjæremaskin. Med lav portal, frittstående skjærebord og frittstående CNC. Alt for å få en dynamisk maskin, som sikrer optimal skjæring. MG er bygd for plasma maskiner med Rotator og gjerne i kombinasjon med gass.

Kan kombineres med bor og forskjellig merkeutstyr og rørkuttere. Kabelkjede for alle kabler, Kabelkjede er montert på gulvet og kan også monteres i høyden.

Maskinen kommer som standard med linjære skinner fra THK.

 

Skjære nøyaktighet: DIN 2310
Motorer: Vedlikeholdsfrie AC-drift . Panasonic.
Høydekontrol: Buespenning fra plasma
Målesystem: Increment encodere
Repetisjons nøyaktighet: +/- 0.06mm DIN 28206
Posisjonerings hastighet:

Opptil 40.000 mm/min

Max akselrasjon 800 mm/s2

Operatørpanel: Et panel på hver side
CNC-styring:

iMSNC er frittstående og kan plasseres etter eget ønske.

Ekstra skjerm kan monteres på portal.

Kan også leveres med CNC og stol montert på portal.

Standard er 17» skjerm, 24» skjerm er opsjon

Windows 10™ 64-bit Pro

Antall løfte stasjoner

6 stk, hvorav 2 kan være med 5-akset hode (Rotator)

Alle løftestasjoner leveres normalt med egen side-motor

Max tykkelse 150mm ved gass-skjæring (250mm som opsjon)
1090 standarden Maskinen kan leveres med certificat for 1090

 

Beskyttelses plater

 • Plater over skinner i lengde retning sørger for beskyttelse fra sprut, gnist og føtter!
 • Også på løftestasjoner er det meste ekstra beskyttet.
 • Kabelkjeder på alle akser

Skjærebordet er fritt stående slik at bevegelser ikke påvirker selve maskinen.

 

Styre paneler på portalen

På hver side av portalen er det et styrepanel som brukes under kjøring av maskinen. Selve CNC styringen er normalt frittstående (bildet viser med ekstra skjerm for CNC, som er en opsjon), panelene er for start/stopp, flytte maskin, innretting av plate, testkjøring m.m.

 

 

Ohmic kontakt og laser peker

Maskinen bruker en innebygd ohmsk kontakt i brenneren for å detektere platen. Innebygd er også en sensor som brukes ved plater med rust etc.

Denne løsningen sikrer optimal hullslåings høyde, samt riktig skjære høyde for hull og under start fuge skjæring.

Ohmic kontakt er hvordan vi sikrer optimal og riktig skjærehøyde ved fugeskjæring. Dette er krevende for mange leverandører da ingen tabell tar hensyn til brukte forbruksdeler.

 

Løsningen som sikrer optimal resultat uavhengig av status forbruksdeler!

 

 1. Brenneren føler av høyden på delen som skal skjæres
 2. Maskinen kalkulerer da hvordan brenneren skal bevege seg i fast høyde over den delen som skal skjæres
 3. Brenneren starter å skjære (blå) i en robot bevegelse, samtidig som den leser av buespenningen (oransje).
 4. Bruker buespenningen videre som referanse (grønn)
 5. Gjenntas ved behov!

Lineære skinner på alle akser

MG maskinen leveres som standard med lineære skinner på alle akser. Dette sikrer optimal driftsikkerhet over tid. Videre så er de lineære skinnene på lengde retningen også beskyttet under en beskyttelses plate. Totalt så gir dette mindre vedlikehold og høyere oppetid.

Sentral smøring kan leveres med denne løsningen

 

 

 

 

 

 

 

Drev og tannstenger

Skråstilte tannstenger har mindre støy og tåler hardere belastning. Sammen med dobbelt forspente drev sikrer dette høy nøyaktighet i hele maskinens levetid.

 

 

REtrofit av din maskin?

Denne portalen kan tilpasses de fleste maskiner som er levert i Norge av andre produsenter. Behold skinner og skjærebord, velg ny moderne portal fra Microstep.

2 maskiner levert Kleven Verft 2015 med 5-akset hode og InkJet (bilde til høyre)

Combicut retrofit

Alternative løsninger!

Combicut har samme portal, men med standard skinner og er en rimeligere løsning.

Opsjoner (utvalg)

 • Maskinen kan tilpasses eksakt til dine behov
 • Enkel å bruke
 • Enkelt vedlikehold

MSNC – Den optimale styringen!

iMSNC – Den optimale styringen!Styringen er frittstående og plasseres etter eget ønske, dette sikrer optimal bruk for operatøren som nå enkelt kan klargjøre for neste jobb. Er det flere maskiner i hallen kan f.eks styringene plasseres sammen slik at et operatør kjører flere maskiner. Kunden på bildet har også integrert kranstyringen mot skjæremaskinene, for å unngå kollisjoner ved på eller avlessing av plater.

 

 

 

Egen design og programvare

CNC-programvare

Styringen er den samme på alle maskiner, samme grensesnitt og ikonbasert, sikrer enkel og effektiv bruk.

Skjermen på 24» viser to skjermbilder og viser hele prosessen under bruk

 

 

Skjermbilder fra CNC-styringen

CNC-Styring

Skjerm under valg av prosess:

Styringen har ferdige maler for de fleste materialer og tykkelser (andre lages enkelt på styringen). Operatør henter denne opp (eller den er forhåndsvalgt av den som lager skjære programmet) og alle data ligger inne. Sikrer kvalitet og sparer tid

 

 

CNC-styring - under skjæringSkjerm under skjæring:

Skjermen har en ikonbasert nedre del som viser aktuelle muligheter. Høyre del viser skjæredata og posisjonering. Øvre del viser status.

Skjæreforløpet vises på skjermen under alle prosesser

Funksjoner:
 • Skjæreoptimalisering – sikrer høy produktivitet
 • Fjernhjelp med serviceprogrammer – sikrer høy oppetid
 • «Alt» er integrert på styringen, ingen eksterne bokser, mer effektiv bruk
 • Enkelt å avbryte et program for å ta oppdukkende skjæring
 • Intranet løsning, full historikk om bruk av maskinen
 • ”Snap-Shot” funksjon: hvis operatør er utsatt for en feil, så kan han ta en kopi av alle maskinenens innstillinger og status når det skjer. Kan videresendes til service for kontroll.
 • Backup av alle data gjøres enkelt
 • 2 soner på skjærebordet, sikrer operatør under bruk
 • Thrue Hole og Contour Cut sikrer optimale hull på svart stål
 • PowerHole er en forbedret versjon av Thrue Hole (kun 5-akse)
 • Opsjoner:
  • Operatør kan legge på tekst merking på skjærefilen
 Tekniske data:
 • Windows 10 og 24» touch skjerm
 • 2 PCèr med SSD disker, sikrer stabil drift
 • Brukes i omgivelsestemperatur +5°C til 40°C, temperaturer utenfor dette må ha varmeenhet eller kjøleenhet montert ekstra
 • DXF-data, NC-data (ESSI, ISO/DIN standard) og deler fra bibliotek
 • Laster inn tegninger etter standard DIN 66025
 • Kobles enkelt til nettverket
 • Leveres med USB 3.0

zonekontroll

Sonekontroll kan også kobles opp mot bedriftens egne kraner og forhindre kollisjon med kran og portal.

Rotator (5-akse) for fugeskjæring
Markedets beste løsning!

I 2009 lanserte Microstep kalibreringsstasjon for justering av plasmabrenneren ved fugeskjæring, dette sikrer enkelt riktig vinkel av brenneren etter en kollisjon. Gjøres av operatør.

rorator (5-akse)

Teknisk info

 • Egenutviklet siden år 2000
 • Alle typer fuger, også variable
 • Enkel konfigurasjon gir høy produktivitet
 • Kompakt utførelse gir mindre vedlikehold
 • Uendelig rotasjon
 • 50° tilt for plater og rør
 • 120° tilt for profiler

Fordeler:

 • Hypertherm True Bevel programvare -sikrer optimal skjærekvalitet og vinkel.
 • Microstep PowerHole, tilter hodet for optimal skjæring av hull. 1:1 også i syrefast. Sørger for mindre etterarbeid ved hullskjæring – høyere produktivitet
 • Presisjon – ISO norm 9013 klasse 2, beste plasma er klasse 2 (XPR300)!
 • Med automatisk høydekontroll, tar også høyde for slitasje på forbruksdeler – sikrer kvaliteten
 • Med kollisjonsbeskyttelse, med automatisk oppretting – øker produktiviteten
 • Kan leveres med en dyse som påfører Anti-sprut spray før hullslåing, fjerner sprut på platen under hullslåing (opsjon)

 Hypertherm True Bevel

Ved å bruke «Hypertherm Karbon Stål True Bevel» skjære parametere så kan operatøren raskt skjære nøyaktige deler med fuge

 • Mindre test skjæring før oppstart
 • For karbon stål med følgende fuger
  • V, A og Y-fuger
 • Microstep har ved hjelp av avansert CNC-styring også utviklet tilsvarende for andre materialer

Microstep bruker True Bevel også til skjæring av K-kutt.

 

Microstep PowerHole

Microstep har utviklet egen programvare for optimalisering av hull skjæring. Dette gjøres ved å kompensere med vinkel på plasma brenneren. Dette medfører vesentlig bedre hull der hvor Hypertherm True Hole teknologi ikke kan bidra.

En annen fordel med dette er at hullene kan skjæres raskere, noe som igjen medfører mindre slag.

 

 

 

 

 

 

 

ITH – intelligent torch holder

ith

 • Integrert pneumatisk balansering av holderen, som motvirker vekten av holder, slangepakke m.m. Dette for å få en myk kontakt med platen for å finne start høyden.
 • CNC styringen settes opp slik at brenneren har høy hastighet ned mot platen, men vet platetykkelsen, slik at brenneren går med redusert hastighet siste centimetere uansett platetykkelse – sparer tid og sørger for sikker bruk.
 • Ved en eventuell kollisjon sørger innebygde enkodere for at holderen er i nøyaktig posisjon igjen før det skjæres videre

 

Automatisk kalibreringsenhet

Kalibreringsenheten aktiveres av operatør, og hele prosessen er automatisk. Dette sikrer optimale snittkvalitet og gjør behovet for eksternAutomatisk kalibreringsenhet service mindre eller fraværende. Ved eventuell korrigering, så vil maskinen gjøre dette ved å kompensere i programvaren.

Ved en kollisjon med plasmabrenneren så vil operatøren få beskjed og kan på dette grunnlaget da avgjøre om det skal kalibreres. Dette logges på maskinen og en rapport som viser avvik før og etter kalibrering er lagret. Hele prosessen tar under ti minutter og bør også legges inn som en rutine ved vedlikehold eller ved oppstart av en stor serie med fugeskjæring.

Brukes også av bor enheten hvis denne er installert, for kalibrering av lengden på bor/gjengtapp/forsenker

Automatisk fugeskjæring av allerede skjærte deler (Opsjon, NB: kan etter monteres)

Deler skåret på en annen maskin kan få fuger skåret med denne løsningen. Flere deler kan legges på skjærebordet og maskinen vil skjære en etter en. Denne løsningen krever en 2D laser skanner som monteres ved Rotatoren.

2D-laser skanner blir kalibrert av den automatiske kalibrerings-stasjonen, for å kvalitetssikre offset mellom 2D-laser og Rotator.

Den unike høydekontrollen sørger for optimalt kutt selv om delen ikke er i vater.

 

Loftestasjon for gass

Automatisk gasskonsoll

Alle maskiner leveres med en automatisk gasskonsoll, flere parametere kan enkelt styres fra CNC, slik at hullslåing kan gjøres enkelt.

 • Automatisk høydekontroll
 • Integrert automatisk høydekontroll (opsjon)
 • Høydering trekkes opp under hullslåing (opsjon)
 • Automatisk starthøyde for hullslåing
 • Leveres med GCE FIT+ gassbrenner som standard
 • Egen Y motor, separat fra andre stasjoner ved bruk av Rotator
 • Andre løftestasjoner kan velges med eller uten motor for Y-akse

På portalen vil det bli montert en gass-fordeler som er styrt fra CNC-styringen.

CNC-styringen vil da styre hele forløpet som forvarming og hullslåing, samt sørge for riktig gasstrykk under skjæring.

Alle parametere ligger i et bibliotek på styringen, slik at når operatør velger platetykkelse så vil CNC-styringen legge in alle nevnte gass parametere samt også skjærehastighet og andre nødvendige parametere.

parameter

Utdrag fra CNC styringen som viser innstillinger av skjære data

 

Hypertherm

Siden starten i 1968 har de vist verden flere revolusjonerende patenter. Løsninger som har gjort plasma til en større utfordrer til laser.Hypertherm HPR plasma er det siste innen plasmaskjæring, og ved lansering av denne serien av plasma maskiner (130, 260, 400 og 800A) så har de satt en ny standard. Den siste teknologien gjør at driftskostnader har blitt vesentlig redusert, skjærehastigheten har økt og etterarbeidet har blitt kraftig redusert.

Hypertherm XPR300

Er nyeste generasjon plasma på markedet, lansert i 2017. Flere nye patenter og prosesser er utviklet for å ta plasma skjæring til det neste nivå.

Uovertruffen X-Definition™ skjære kvalitet i svart stål, rustfritt og aluminium. Nye XPR300 øker skjærehastigheten, øker produktiviteten og reduserer driftskostnadene med over 50%. Hele prosessen er integrert mot iMSNC, CNC-styringen fra Microstep, slik at påvirkning fra operatøren er minimal

Industri ledende innen skjære kvalitet – X-definition

XPR bruker HyDefination skjærekvalitet med istøpt ny teknologi for neste generasjon, X-Definition skjæring på svart stål, rustfri og aluminium

 • Konsistent ISO kategori 2 på tynt svart stål
 • Økt ISO kategori 3 skjære kvalitet (mot tidligere)
 • Overlegen forbedret skjære kvalitet på rustfritt
 • Overlegen skjære kvalitet på aluminium ved bruk av ventilert vanninnsprøyting (VWI)

Optimalisert produktivitet og reduserte kostnader

 • Opptil 15% økt skjære hastighet på tykkere materialer
 • Forbruksdeler har over 40% lengre levetid
 • Økt hullslåings kapasitet med 20% på rustfritt
 • Økt hullslåings kapasitet med 30% på svart stål
 • Ny geometri på brenner gjør at fuger på inntil 52° kan skjæres
 • Produksjonskostnader ned 50%

True Hole Technology

Hypertherm har optimalisert prosessen med å skjære hull. Nå er dette lagt inn alle parametere i Asper/Sigmanest for å optimalisere hullet. Dette er tidsbesparende og samtidig øker kvaliteten på de kuttede delene. THT er foreløpig lansert for svart stål. THT kan ikke leveres ved skjæring under vann.

 

Vented Water Injection (VWI)

Ny prosess som er ekstra fordelaktig på aluminium og til dels rustfritt. Ved bruk av vanndamp som ekstra beskyttelse så øker rettet og finish på overflaten

 

 

Gass konsoller

3 nye gass konsoller kan leveres med XPR300 strømkilden. Alle er fullt styrt fra iMSNC CNC-styringen.

De 3 styringene leveres ut fra hva som du som kunde har behov for

Core console

Optimalt for skjæring av svart stål og rustfri opptil 12mm. Ny Nitrogen prosess som mikser luft inn i plasma gassen.

Topp vinkel og blank overflate

Vented Water Injection™ (VWI) console

Utvidet Core™console med 10% økning i hullslåing med bruk av Argon. Bruker F5 prosess sammen med vann

OptiMix console

Utvidet Vented Water Injection™ console. I tillegg et avansert gassmikser for Argon, Hydrogen og Nitrogen – forabsolutte beste løsning før rustfri og aluminium i alle tykkelser.

 

Skjære data

Hullslåing Fra kant
Svart stål (Ar) 50mm 80mm
Svart stål (O2) 45mm 80mm
Rustfri 38mm 75mm
Aluminium 38mm 50mm

Hullslåing 50mm på svart er kun mulig med bruk av Argon.

Skjærebord med avtrekk

Markedets beste løsninger

Microstep har utviklet mange kundetilpassede løsninger. Løsninger som sikrer god HMS og effektiv håndtering av plater og skjærete deler

Tekniske data:

 • Skjærebordet er konstruert for tykkelser tilpasset den enkelte kunde.
 • Skjærebordet er litt bredere (ca 10cm) og litt lengre enn (ca 10 cm) plateformatet maskinen er designet for.
 • Høyde 832mm for å få bedre avtrekk og riktig arbeidshøyde.
 • Åpner i soner styrt av CNC, overlapp bestemmes i forhold til skjærehastigheten for å sikre at restavgasser også fjernes etter at brenneren har flyttet seg over i nye sone.
 • Selve avtrekket er i toppen av skjærebordet, så skjærestrålen med røyk og slagg treffer først oppsamleren før røyken fanges i toppen. Unngår derved at slagg m.m. blir med til filteret.
 • Vi kan også levere med mekanisk åpning av sonene, dette er en rimeligere løsning.

 

skjaerebord med avtrekk3

 • Flattjern er montert skrått på topprammen.
 • Hele topprammen kan løftes ut (2m lengde)
 • Rist for smådeler er opsjon
 • Hver sone på 533mm har en oppsamler av slagg

skjaerebord med avtrekk4

Skjærebord med automatisk utmating

Tekniske data:

 • Skjærebordet er konstruert for 150mm gass-skjæring eller 400A plasma
 • Høyde 820mm for å få bedre avtrekk og riktig arbeidshøyde.
 • Åpner i soner styrt av CNC,
 • Alt som faller ned i bordet lander på en plate som vibrerer, alt samles i oppsamlere på enden av bordet
 • Avtrekksystemet og oppsamler er separate systemer, enkelt vedlikehold

 

Fordeler:

 • Bedre utnyttelse og effektiv skjæring pga automatisk oppsamling av slagg og skrap
 • Mindre nede tid for rengjøring/vedlikehold
 • Bedre skjærekvalitet med easyFRAME løsning på selve ristene, da disse er spisse
 • easyFrame kan enkelt byttes av operatør
 • Styrt avsug gjør at det ikke er behov for ekstra store vifter/filter
 • Lave vedlikeholds kostnader da pneumatikk er separert fra avsugsdelen

Skjærebord med vann

Microstep har stort utvalg av muligheter innen selve skjærebordet.

2 typer skjærebord med vann kan leveres.

Alternativ 1:

Standard vannbord hvor nivået justeres manuelt med kran og slange

Alternativ 2:

Justering av vannivå styres fra CNC, kan også bestilles slik at nivå hever/senker seg automatisk før/etter skjæring

 

Maskin fra STX i Finland, 50.000×8.000mm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rørkutter

Ved å kombinere en rørkutter sammen med en plasmaskjærer, vil det bli i en god kombinasjon. Du slipper håndtering av delen senere, delen er ferdig når du plukker den av bordet (avhenging av løsning på skjærebord).rorkutter2

Microstep har levert over 150 maskiner med rørkutter i kombinasjon med plasma!

Stort sett alle prosesser som er på maskinen kan benyttes også på røret, plasma, rett og fuge, bormaskin, merking m.m.

Skjærebordet har åpninger på siden, samt i senter på rørkutter. Dette er automatisk styrt fra CNC-styringen. Dette gjør at det meste av røyken blir fjernet. rorkutter1Et punktavsug over plasmabrenner kan også leveres.

 • Flere størrelser, fra 30mm- 1.000mm
 • Ved bruk av Rotator (5 akset) så vil programvaren også ta hensyn til sveisefuger.
 • Enheten kan monteres mellom skinne og skjærebord, utenfor skinnegang, eller etter skjærebordet. Og spesial løsninger!
 • Kan også leveres i en utgave hvor røret skjæres under vann

Rørkutter 30-500mm (10 tonn)

Teknisk info:

 • Uendelig rotasjon av emne
 • Hastighet 0-110 gr/sek
 • Min pipe diameter: 30mm
 • Maks pipe diameter: 500mm
 • Krav til retthet, 1mm/3.000mm
 • Fiksering – 3 punkt manuelt

Rullebukker

 • Statiske som spennes opp mellom skinne og skjærebord, ruller justeres mekaniskerullebukker
 • Rullevogner som går på egen skinnegang, også mekanisk justering av høyde
 • Ekstra manipulator kan monteres i andre enden som slave med eller uten motor.

Opsjoner:

 • 4-kant chuck
 • Automatisk chuck (hydraulisk)
 • Elektrisk justerbare rullebukker
 • Utmating av deler og slagg

rullebukker1     rullebukker2

 

BORMASKIN

Ved å kombinere en bormaskin sammen med en plasmaskjærer, vil det bli i mange tilfeller en god kombinasjon. Du slipper håndtering av delen senere, delen er ferdig når du plukker den av bordet eller fra transportbåndet (avhengig av løsning på skjærebord).

Skjærebordet kan bli levert med mekanisk låsing av plate. Dette muliggjør at små plateemner også kan brukes for boring/skjæring.

 • Flere størrelser
 • Leveres med automatisk verktøybytte
 • Automatisk smøring under boring gjennom drillbits, alternativt eksternt, avhengig av modell
 • Automatisk rengjøring av plate etter boring med trykkluft, alternativ med børste.
 • Automatisk høydekontroll med kalibreringsstasjon (opsjon)
 • Portal låser seg automatisk i X og Y retning under boring
 • CNC-styringen gir beskjed om slitte bor på grunnlag av antall boringer og belastning på motor for bor.

 

Teknisk info 11.8KW:bormaskin

 • Diameter bor: 4-30 mm
 • Diameter gjenge: M4-M20
 • Z-bevegelse: 400 mm
 • Maks moment: 45.9Nm
 • Akseltrykk: 4800N
 • ISO 40 tange
 • Smøring intern eller ekstern
 • Maks 100mm tykkelse

Beskyttelse skjerm er montert foran for beskyttelse.

Viktig for optimal bruk er at programvaren vet eksakt lengde på borene, og lengden bør kontrolleres jevnlig. Hvis maskinen også har Rotator, så kan kalibreringsstasjonen også brukes til å måle bor lengdene

 

Tilleggsutsyr:

 • Luftdyse for fjerning av spon før skjæringbormaskin-tilleggsutstyr
 • Magasin for bor/ forsenker/ gjengetapp
 • Børste for fjerning av alt spon før skjæring
 • Pneumatiske klemmer for plate
 • Forskjellige løsninger for skjærebord
  • Spisse tupper (stål), likt som laser
  • Med tre eller plastikk

 

Verktøystasjoner

Er det mange typer bor, gjengetapper og forsenker som ønskes brukt, anbefales en verktøyveksler. Den kan monteres under portal for raskt bytte, eller i enden av skjæremaskinen.

 

VERKTØY VEKSLER BORDENDE

verktoystasjoner

 • Inntil 8 verktøy
 • Bytter automatisk
 • Er beskyttet under et lokk som åpner ved hjelp av en pneumatisk sylinder, styrt fra CNC (automatisk)

 

 

 

VERKTØY VEKSLER PORTAL (ALTERNATIV)

verktoystasjoner2

 •  Inntil 6 verktøy
 • Bytter automatisk
 • Montert under portal på siden
 • ISO 40 tange (er ikke med)
 • Raskere bytte av bor/gjengetapp ved lange skjærebord

 

 

Knekt bor eller gjengetapp?

Maskinen merker at motor blir overbelastet og stopper hele maskinen. Hvis bor/gjenge spindelen fortsatt er i platen så vil det ikke være mulig å flytte maskinen frem eller tilbake, dette pga sikkerheten. Det følges da en prosedyre for bytte av bor/gjengetapp.

Spindelen har ingen clutch (kobling), så fullt moment er tilgjengelig og en raskere operasjon kan gjennomføres.

Bor stasjonen leveres med en beskyttelse mot spon.

 

KOMPLETTE LØSNINGER

Kemper har markedets største pakke av løsninger og er Europas største produsent innen sitt felt

Filterenhet (opsjon)

kemper-8000Filtrene fra Kemper er kompakte og støysvake. Kan plasseres ute under tak (leveres da med innebygd varme for ventiler m.m.)

Kemper 8000-serien leveres som standard med KemTex ePTFE filtre. Disse filtrene fjerner 99.99% av partikler mindre enn 0.5microns.

Alle 8000 systemene møter kravene til klasse W3 (tysk norm)

Automatisk rengjøring som blir styrt av CNC.

Slaggcontainer må tømmes regelmessig.

Rense prosessen er skånsom uten ”å stresse”

Tekniske data:    
 • Fra 2.000 – 50.000m3/t
 • Filter areal etter spesifikasjon
 • Ca 65dB (avhenging av modell)
 • Kompakt størrelse da vifte er montert inne i enheten
Oppsamler:

Kemper oppsamlerTømmes regelmessig avhengig av bruken. Alle filtre leveres med denne løsningen som standard

  Kemper DustEvac – Automatisk fjerning fra oppsamleren

Kemper DustEvac

 • Ved hjelp av vakuum fjernes alt fra oppsamleren
 • God HMS da operatør enkelt bytter storsekk som fjernes med truck
 • Kan også ettermonteres på Kemper og tilpasses bruk

 

 

 

Microstep Asper programvare

Asperwin – nesting

AsperwinAsper Basic ligger standard på CNC-styringen. Operatør kan da enkelt selv hente deler fra minnepenn eller nettverk for å skjære ut deler.

 • Automatisk inn/utgang som enkelt kan modifiseres
 • Kjedeskjæring
 • NCSim – simuleringsprogram
 • Forhåndsinnstilt fugekompensering
 • Bro-skjæring
 • Mulighet for tekst/plasmamerking
 • 2D figurbibliotek
 • Manuell Nesting
 • Autonest opsjon
Asper  Bevel – for fugeskjæring

 • Enkel programmering av V, A, Y, X, K-fuger
 • Også variable vinkler kan legges inn
 • Er integrert i CNC-styringen som standard
 • Fullt integrert i Asper (egen modul)

 

 

 

 

Asper Select – standard figurer

Asper select

 • Enkel programmering av standard figurer
 • Er integrert i CNC-styringen som standard
 • Delene kan nestes siden
 • Kan oppgraderes til W-SELECT, det kan da lages egne makroprogrammer for eget bruk

 

Asper  Dome Cutting

Programmet lar deg enkelt skjære ut innstikk på domer. Fuger lages også med tanke på sveisefuger.

Maskinen kan også leveres med en manipulator for dome-skjæring. Anbefaler da Rotator 120°

 

 

User Managment

Alle operatører kan logge på maskinen med egne brukernavn og passord. Styringen kan settes opp slik at det kan defineres flere nivåer av tilgang.

Admin(kunde) har tilgang til alt og kan også administrere brukerne.

Microstep/EIVA-SAFEX AS har eget nivå som også gir tilgang til service portalen

USB Backup

Enkel backup av av parametere gjøres enkelt av kunden. Kan med fordel brukes hvis det er flere som har tilgang til endring av skjæredata m.m.

 

Overvåkning av bruk av forbruksdeler

Valgfritt bruk, men dette kan gi en god oversikt over forbruket av deler.

Maskin info

Maskinen er koblet opp på intranettet lokalt, de som har tilgang kan enkelt lese ut data fra den dag

Oppfølging og Service modul

Maskinen logger alle hendelser fra den slås på til den slår av. Basert på dette, driftsproblemer og antall brukstimer så genereres en systemfil som sendes til fabrikken.

Fabrikken analyserer hva som må gjøres og vil gi en tilbake melding på dette. Dette er en preventiv funksjon som sikrer høyere produktivitet og mindre nede tid. Den gir også beskjed om vanlig service, basert på en dato, timer skjært etc.

Program for oppsett av skjæredata

De aller fleste maler for skjæring ligger på styringen, men dette programmet lar deg lage enda flere ved behov

 • De fleste material typer
 • Enkel guiding tar deg gjennom oppsettet
 • Lar deg bruke egne navn som er lett å forstå
 • Flere program på samme tykkelse?
  • Fint kutt når det skal fremheve detaljer
  • Medium kutt for produksjon
  • Grov kutt for kost effektiv skjæring

 

TeamViewer – programvare for fjernhjelp

TeamViewer
 • Diagnoseprogram som gjør det mulig å kontrollere alle viktige funksjoner på CNC-styringen, installert programvare og parameter og andre viktige funksjoner på CNC-styringen (servoer, regulatorer, sikkerhetsbrytere m.m.)
 • Servicepersonell kan bruke 10 programmer for å stille en diagnose.
 • Servicepersonell kan enkelt oppdatere hardware og software på CNC-styringen
 • Kunde må stille med egen internettlinje
 • Redusert bruk av tid for servicepersonell (reisetid) og øker produktiviteten på skjæremaskinen

Sigmanest CAD/CAM PROGRAMVARE (option)

 

Markedets beste programvare for fugeskjæring, enkel bruk og god utnyttelse av plater. God support fra markeds lederen inne programvare for skjæremaskiner.

 

Egenskaper:

 • Gjenkjenner automatisk fuger fra de fleste CAD systemer
 • De fleste fuger
 • Flere muligheter for hjørner (loop)
 • Egenutviklet tabell for fuge-skjæring

Fordeler:

 • Programvaren er for alle maskin leverandører
 • Vesentlig raskere programmerings tid
 • Best utnyttelse av plater – mindre skrap
 • Bibliotek for tidligere valgte parametere for start/stopp
 • Gode rapporter for internt bruk
 • Økt levetid på forbruks deler

Teknisk info:

 • For de fleste Windows plattformer
 • Importerer: CDL, AutoCAD DXF og DWG, HPGL, IGES Tribon, SolidWorks, SolidEdge
 • ESSI, G og M koder kan bli konfigurert
 • Flere post-prosessorer i samme programvare slik at den kan bruke på flere maskiner

Annet:

 • Lager polylines, lines, arcs, +++
 • Duplikerer, flytt, skalerer, speiler++
 • Kalkulerer kostnader +++
 • Kalkulerer tid
 • Manuell og automatisk nesting