Microstep MG

Viktige egenskaper

 • Alt integrert på CNC
 • Tildekte skinner minimerer maskinskade og sikrer økt oppetid
 • Service via nettet
 • HPR plasma – 80 mm
 • Gass – 250 mm
 • Rørkutter – 1500 mm
 • Bormaskin – 4-40 mm
 • Roterende hode for plasma
 • Kalibreringsenhet for rotator
 • Merkeutstyr
 • Inntil 56 m/min

Anbefalte tilleggsprodukter

 • Nestingprogram
 • Utfoldigprogram
 • Filter tilpasset skjæremaskin
 • Sikringsskap
 • Vannbord
 • Rullevogner for rørkutter