Skjæremaskiner

Plasma  –  Gass  –  Vann  –  Laser

Microstep ble etablert 1991 i Bratislavia Slovakia. De utvikler selv programvare, CNC-styringer og det mekaniske, og dette er en stor fordel da det blir optimalt tilpasset. Mer enn 90% av alle maskiner blir eksportert.  Microstep har egne datterselskap i flere land, og det største markedet er sentral-Europa med Tyskland og Belgia/Holland. Microstep tok tidlig i bruk internett som et virkemiddel for å serve maskiner og kunder. Stor servicepakke blir installert på alle maskiner som sørger for rask og effektiv hjelp til operatørene.
• Komplette løsninger for plasma, bor/gjenge, laser, vannskjæring, rørkutter, merking, kamerascanning m.m.
• Kan også levere maskin med laser og plasma, vannskjærer og plasma, m.m. Mange kombinasjoner er mulig
• Sveisefuger ved rørskjæring tilpasses automatisk
• Åpent CNC system for kommunikasjon lokalt og eksternt, mot andre PC’er i bedriften (to-veis) og f.eks mot kranstyringer
• Nøkkelferdige løsninger: Komplett maskin m/sikringsskap/filter m.m.
• Høy servicegrad og høyt nivå på bedriftens teknologi
• Microsteps store styrke er at de lager programvare, CNC-styring og designer alt det mekaniske. Dette sammen med at de kan kombinere flere forskjellige prosesser

Besøk Leverandørens hjemmeside for mer informasjon!