Microstep Mastercut Compact

Viktige egenskaper

 • Alt integrert på CNC
 • Kan leveres med 3D-beveling hode for fugeskjæring
 • Tildekte skinner minimerer maskinskade og sikrer økt oppetid
 • Service via nettet
 • Plasma – 40 mm
 • Gass – 100 mm

Anbefalte tilleggsprodukter

 • Nestingprogram
 • Utfoldingsprogram
 • Kalibreringsenhet
 • Filter tilpasset skjæremaskin
 • Vifte
 • Sikringsskap
 • Oppgradering til pneumatisk styrt skjærebord